מגדלי הדגים יוצאים להפגנה מול ישיבת הממשלה ביום ראשון