שבת, 18 אפריל 2015 00:54

שמות הדגים בישראל

דרג פריט זה
(11 הצבעות)
 • תמונה
 • מידע נוסף
 • קבצים מצורפים
 • מחבר
 • מאמרים קשורים
 • וידאו

פריטים קשורים

טבלה של שמות הדגים המסחריים בישראל

Scientific name

English name

שם מקובל

שם עברי

Oblada melanura

Saddled bream

מנוריון

אובלד שחור זנב

Upeneus moluccensis

Golden banded goatfish

גנרל, אדמירל

אופון זהוב פס

Saurida undosquamis

Lizard fish

מקרוני

אופירית נודדת

Sphyraena chrysotaenia

Small barracuda

מליטה

אספרינה מליטה

Sphyraena sphyraena

Barracuda

ספירנה

אספרינה חלקה

Merluccius merluccius

Hake

בקלה

בקלה ים-תיכונית

Boops boops

Bouge

גובוס

גובוס גלילי

Pomatomus saltator

Bluefish

גונבר

גונבר טורפני

Elasmobranchii

Sharks, skates, rays

טרף

דגי סחוס

Epinephelus alexandrinus

Golden grouper

חפש

דקר אלכסנדרוני

Epinephelus aeneus

White grouper

לוקוס

דקר המכמורת

Epinephelus guaza

Dusky grouper

דאור

דקר הסלעים

Pagellus erythrinus

Pandora

ז'רבידה

ורדית מצויה

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

טונה צהובה

טונה זהובה

Euthynnus alletteratus

Little tunny

פלמידה

טונית אטלנטית

Sardinella aurita

Gilt sardine

סרדין

טרית דקה

Trachurus trachurus

Horse mackerel

טרכון

טרכון גדול-מגינים

Umbrina cirrosa

Corb

קורבל

יבלן האדווה

Trachinotus ovatus

Pompano

אטוט

כחלון ים-תיכוני

Dicentrarchus labrax

European sea bass

לברק

לברק חלק

Mullus barbatus

Red mullet

סולטן איברהים

מולית אדמה

Sciaenops ocellatus

Red drum

רד דרום

מוסר

Argyrosomus regius

Meagre

מוסר

מוסר מלכותי

Solea solea

Common sole

סול, משה רביינו

סולית מצויה

Siganus rivulatus

Rabbit fish

ארס

סיכן קווי

Sarpa salpa

Salema

סולבי

סלפית צהובת פסים

Diplodus sargus

White bream

סרגוס

סרגוס משורטט

Seriola dumerili

Amber jack

אינטיאס, ריצ'יולה

סריול אטלנטי

Auxis thazard

Bullet tuna

פלמידה

פלמודה אילתית

Scomber japonicus

Chub mackerel

סקומבריה

קוליאס כל ימי

Mugil cephalus

Common grey mullet

בורי

קיפון בורי

Liza aurata

Glodspot grey mullet

דהבן

קיפון זהוב

Liza ramada

Thinlipped grey mullet

טוברה

קיפון טובר

Lithognathus mormyrus

Striped bream

מרמיר

שישן משורטט

Pagellus ehrenbergi

Seabream

פרידן

שפרנון מצוי

Sarotherodon galilaeus

Galilee St. Peter's fish

מושט אביאד

אמנון הגליל

Oreochromis aureus

Jordan St. Peter's fish

מושט לובד

אמנון הירדן

Barbus longiceps

Longhead barbel

קרסין

בינית אורכת ראש

Barbus canis

Large scale barbel

קישרי

בינית גדולת קשקש

Lates calcarifer

Barramundi

ברמונדי

ברמונדי

Capoeta damascina

Damascus barbel

חפפי

חפף ישראלי

Tristramella simonis

Tristram tilapia

מרמור

טברנון

Oncorhynchus mykiss

Rainbow trout

פורל

טרוטת הקשת

Hypophthalmichthys molitrix

Silver carp

כסיף

כסיף שפל עין

Acanthobrama terraesanctae

Kinneret bleak

סרדין כנרת

לבנון הכנרת

Anguilla anguilla

Eel

צלופח

צלופח

Cyprinus carpio

Common carp

קרפיון

קרפיון מצוי

Mylopharyngodon piceus Black carp קרפיון שחור קרפיון שחור

 

קרא 42073 פעמים עודכן לאחרונה ב שני, 11 מאי 2015 12:50

3 תגובות

 • קישור לתגובה מ.בן-ימי שישי, 04 דצמבר 2015 17:19 פורסם ע"י מ.בן-ימי

  עבודה חשובה. אולי כדאי לסדר אותם בקבוצות, כמו:
  דגי סכוס (אפשר לפרט)
  דגי מים מתוקים
  דגי ים
  דגים עוברים (כמו בורי)

  דווח
 • קישור לתגובה רופא יצחק שבת, 07 נובמבר 2015 11:49 פורסם ע"י רופא יצחק

  סימון
  עשית טבלה יפה של שמות דגים מסחריים בישראל, אפשר לפנק אותנו גם בתצלום שלהם, מה אתה אומר ?

  דווח
 • קישור לתגובה רופא יצחק שבת, 07 נובמבר 2015 11:49 פורסם ע"י רופא יצחק

  סימון
  עשית טבלה יפה של שמות דגים מסחריים בישראל, אפשר לפנק אותנו גם בתצלום שלהם, מה אתה אומר ?

  דווח

השאר תגובה