מחירונים

מחירונים

השוואת מחירים בין מחיר המגדל לבין מחיר המכירה לצרכן לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מחירים סיטונאים במרכז הארץ

אדר תשע"ה

(‏ ‏מרץ 2015)

מחירון לדגיגים (35) מטעם ארגון מגדלי הדגים בישראל

בתוקף מיום 1 למרץ 2015

אדר תשע"ז

(‏ ‏מרץ 2017)

מחירון לדגיגים (37) מטעם ארגון מגדלי הדגים בישראל

בתוקף מיום 1 למרץ 2017

הירשם לעדכונים