הנהלת הענף החליטה לממן מחקרים בעלי היקף תקציבי מוגבל בשנת 2015 למשך שנה אחת.
חוקרים, בעלי ידע ויכולת בתחומים אלו, מוזמנים להציע מחקרים לנושאים הרשומים
להלן.
יעדי המחקר של הנהלת הענף לשנה זו

כמידי שנה אנו מפרסמים את חשבון ענף החקלאות ומדדי המחירים של תפוקה ותשומה.

להלן הקישור לפרסום באתר הלמ"ס: חשבון הענף מדדי המחירים של תפוקה ותשומה 2013-2012

ענף המדגה בישראל, נאבק כיום בכמה חזיתות: מול שלטונות המכס, אנחנו מאוימים בהורדת מכסי מגן על דגי יבוא. במקרה כזה, אנו צופים ירידה בהכנסות מדגי הענף הטריים וממלא, חשש להפסד כספי למגדלים. מאבק נוסף שאנחנו כבר לא רואים שנצליח בו, שדרוג (רפורמת) המים בענף. הכוונה לייצור מצב של אי שחרור מי מדגה לנחלי הסביבה. חלק מהגזירה הזו הוקל לענף במקצת, על ידי האישור שמסתמן שניתן לשחרר מים בחודשי החורף זאת בעיקר עקב מאבקו של אמיתי גבע ז"ל שנפטר השנה וחסרונו בענף מורגש.

דיג

צריכת הדגים בעולם ובארץ עלתה בשנים אחרונות עקב הגידול באוכלוסית העולם וההכרה בישראל כי דגי ים הם מזון בריא ואיכותי. עד תחילת שנות ה 90 הדייג הימי היווה מקור בלעדי להספקת דגי ים לשוק המקומי. החל ממתחילת שנות התשיעים קימות אלטרנטיבות טובות לדגי ים מחקלאות הימית ומייבוא של דגים טריים המגיעים בהטסה או במעבורות. סקרי הדגה הנערכים באופן עקבי על ידי אגף הדייג של משרד החקלאות מראים כי שלל הדייג הימי הכולל בישראל ירד בלמעלה מ 40% משנת 2000 ועד 2009, וזאת על אף עלייה של כ פי 5 במאמץ הדיג. נתונים אלה מעידים על דיג יתר של הדגה לחופי ישראל. לכן יש צורך דחוף לנקוט בצעדים דחופים למניעת ההדרדרות של אוכלוסיות הדגים לחופי מדינת ישראל.

עמוד 3 מתוך 3

הירשם לעדכונים