Page 1 - research-2016-2
P. 1

‫השלמת כלי תכנוני לגידול אמנונים במאגרים‪:‬‬

‫מציאת היחס בין חלקיות המנה לבין קצב הגידול הצפוי‬

‫עיינה בנט‪ ,‬אלון נאור‪ ,‬רג'א עאבד‪ ,‬תאופיק חוסיין‬

‫אפריל – אוקטובר ‪2015‬‬

‫התחנה לחקר המדגה דור‪ ,‬אגף הדיג‪ ,‬משרד החקלאות‬
        ‫במימון קרן הנהלת ענף‬

                         ‫רקע‬

‫‪ ‬כמעט כל יבול האמנונים בישראל מפוטם במאגרים‪ ,‬בין אפריל לנובמבר‪ 200-250 ,‬ימי גידול‪ ,‬החל מ‪ 50-100 -‬גרם‬
                                     ‫עד ‪ 450-700‬גרם לדג בסיום תקופת הגידול‪.‬‬

‫‪ ‬מגבלת הייצור בתקופה זו היא כושר הנשיאה של גוף המים כתלות בחמצן המומס ובריכוז תרכובות החנקן‪ .‬כושר‬
                              ‫הנשיאה המקסימאלי עומד על כ‪ 20 -‬ק"ג מזון‪/‬דונם‪/‬יום‪.‬‬

‫‪ ‬פוטנציאל הגידול של אמנונים מאפשר שיווק לפני תום עונת הגידול אך הוא איננו ממומש‪.‬‬

  ‫‪ ‬השאיפה לניצול מקסימאלי של נפח המים מביאה לאכלוס בצפיפות גבוהה‪ ,‬המחייבת מעבר להזנת חסר בשל‬
‫מגבלות כושר הנשיאה של המאגר‪ ,‬כבר בשלבים מוקדמים של תקופת הפיטום‪ .‬הזנת החסר מוקצנת עם העלייה‬

                             ‫במשקל הדגים‪ .‬ממשק דילולים מהווה פיצוי מסוים לכך‪.‬‬

‫‪ ‬טבלאות ההזנה אינן צופות את ההשפעה של הקטנת המנה על קצב הגידול של הדגים‪.‬‬

              ‫‪ ‬השאלה העולה היא‪ :‬אם בחרנו בהזנה חלקית מסוימת – לאיזה קצב גידול עלינו לצפות?‬
‫בשנים ‪ 2009-2010‬נערכה בתחנת דור עבודה שמטרתה מציאת היחס בין הקטנת המנה לבין הירידה בקצב הגידול ובוצעה‬
‫בשיתוף פעולה בין מדריך שה"מ אמיתי גבע ז"ל וצוות תחנת דור‪ .‬בעבודה זו נערכה השוואה בין הזנה במנה מלאה (‪)100%‬‬
‫לבין הזנות חסר ברמות של ‪ ,80% ,90%‬ו‪( 70% -‬על פי טבלת ההזנה "אינגריד")‪ .‬התוצאות הראו הבדל מובהק בין ההזנה‬
‫המלאה להזנה של ‪ ,90%‬אולם בין הזנות החסר השונות לא נמצאו הבדלים‪ .‬נמצא כי הורדה של כ‪ 15% -‬ממנת המזון המלאה‬

                      ‫תגרור הקטנת קצב הגידול ב‪ .13% -‬הצבנו לנו למטרה להשלים את נתוני עבודה זו‪.‬‬

                                                       ‫מטרת הניסוי‪:‬‬
‫‪ .1‬מציאת היחס בין הקטנת מנת המזון לבין ירידה בקצב הגידול של אמנונים‪ ,‬בתנאי פיטום בבריכות עפר ומאגרים‪.‬‬

                       ‫‪ .2‬הדגמת שימוש ביחס זה ככלי לתכנון ממשק פיטום אמנונים במאגרים‪.‬‬

                                                      ‫חומרים ושיטות ‪:2015‬‬
                          ‫‪ ‬מבנה הניסוי – ‪ 3‬טיפולים‪ 5 ,‬חזרות לכל טיפול (‪)60% ,80% ,100%‬‬
                         ‫‪ ‬תקופת הניסוי – ‪ 26‬באפריל עד ‪ 7‬לאוקטובר ‪ .2015‬סה"כ ‪ 164‬ימים‪.‬‬

                                 ‫‪ ‬מערכת הניסוי – בריכות עפר‪ 350 ,‬מ"ר‪ ,‬תנאים זהים‪.‬‬
‫‪ ‬דגים – אמנונים מהפוכי זוויג במקור מרשפים‪ ,‬שמירת חורף במעגן מיכאל‪ .‬קניית דגיגים בעודף ומיון מוקדם על‬

                                              ‫מנת לצמצם פערים בגדלים‪.‬‬
                                            ‫‪ ‬משקל ממוצע באכלוס ‪ 122‬גרם‪.‬‬
                                         ‫‪ ‬צפיפות באכלוס – ‪ 2,000‬דגים לדונם‪.‬‬
   1   2   3   4   5